Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

2022 ősz - KATA törvényjavaslat

2022-07-12

2022. július 11-én a kormány benyújtotta az Országgyűlés elé azt a törvényjavaslatot, amely alapjaiban változtatja meg a .kisadózók (KATÁt) tételes adóját és 2022. július 12.-én el is fogadták.

2022. július 11-én a kormány benyújtotta az Országgyűlés elé azt a törvényjavaslatot, amely alapjaiban változtatja meg a kisadózók (KATÁt) tételes adóját.

 

A régi törvényből 2022 augusztus 31-én hatályát vesztik a katára vonatkozó rendelkezések, ami egyben azt is jelenti, hogy minden kisadózó vállalkozás kisadózói minősége technikailag megszűnik ezen a napon.

 

 1. Adóalanyiság
  2022. szeptember 1-jétől kata alanya csakis főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet. Tehát a betéti társaság, egyéni cég, közkereseti társaság, ügyvédi iroda kiesik az adóalanyi körből.
  - Ennek megfelelően kiesnek a katázási lehetőségből azok az egyéni vállalkozók is, akik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkeznek vagy öregségi nyugdíjban részesülnek az adott hónap akár egyetlen napján is.
  - Nem lehet kataalany az az egyéni vállalkozó sem, aki más vállalkozásban társas vállalkozóként tevékenykedik.
  - Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy azok a főállású egyéni vállalkozók, akik továbbra is a kata alanyai szeretnének maradni, kötelesek ezen választásukat 2022. augusztus hónapjában megtenni.= bejelentés online 2022.08.01-től 2022.08.31-ig megtehető, jogvesztő.

   

 2. Áttérés
  - A kata alkalmazására nem jogosult egyéni vállalkozók, például akik öregségi nyugdíjasok vagy heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkeznek, csak arra jogosultak, hogy az szja-törvény szerinti átalányadózást választhatják, egészen 2022. október 31. napjáig.
  - A katás cégek kénytelenek lesznek vissza-, illetve áttérni a számviteli törvény hatálya alá, és vagy a KIVA vagyv Társasági adózást választani, ami évközi zárással, beszámolóval jár.

   

 3. 18 M Ft a bevételi határ
  - mindazon katás vállalkozások, akik 2022 augusztus 31-én kikerülnek a kata hatálya alól, és szeptember 1-jével nem kerülnek vissza, (valamint 2022. szeptember 1-jétől az „új katát” választó adóalanyoknak) a bevételi értékhatár – mely mellett elegendő csak a tételes adó megfizetése – évesen 18 millió forintban lett megállapítva, tehát annyiszor 1,5 millió forintnyi bevételt tekinthetnek bevételi értékhatárnak, ahány hónap után megfizették a tételes adót. Az e feletti bevételrész után a már jól ismert 40 százalékos mértékű kiegészítő adó megfizetésére kötelezettek ezen vállalkozások.

   

 4. Nem lehet vállalkozó felé számlázni
  A kata adónemet nem lehet alkalmazni olyan bevételre, mely egy másik vállalkozástól érkezik. E tekintetben teljesen érdektelen, hogy külföldi vagy belföldi vállalkozástól származik-e a bevétel.
  Ez alól a szigorú szabály alól egyetlen kivételt ad a törvény, nevezetesen a taxis vállalkozók szerezhetnek bevételt kifizetőtől, azaz egy másik vállalkozástól is.

   

 5. Tevékenységi megszorítás
  Változatlan, az új katatörvényt bármely tevékenységre választhatja a főállású egyéni vállalkozó, leszámítva az ingatlan-bérbeadást. Tehát tevékenységi megszorítást nem tartalmaz a javaslat.

   

 6. Adó mértéke
  Az adó mértéke: egységesen havi 50 ezer forint. Mivel mellékállásban szeptember 1-jétől nem lehet katázni, így a havi 25 ezer forint tételes adó megszűnik. Szintén megszűnik a magasabb ellátási alapot eredményező havi 75 ezer forintos tételes adó is.
  A havi 50 ezer forint tételes adó megfizetése havi 108 000 forint ellátási alapot fog eredményezni.

   

 7. 40 %-os különadó
  A 40 százalékos különadót csak a 18 millió forint feletti bevételrész után kell megfizetni, illetve ha csak év közben keletkezik a kataalanyiság, akkor annyiszor 1,5 millió forint feletti bevételrész után, amennyi hónap után a tételes adót meg kellett fizetnie a kisadózó vállalkozásnak. A szabályozási elv tehát marad a régi, csupán az összeghatár emelkedik.

   

 8. Iparűzési adó
  A változások évközi bevezetése hatással lesz az iparűzési adózásra is, hiszen számos kataalany a tételes adóalap-megállapítást választotta az iparűzésiadó-alap megállapítása során. Ők kénytelen lesznek év közben váltani a „normál” adóalap-megállapításra.

 

 

Forrás: Adózóna