Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

KATA szigorítások 2021-től

2020-09-16

Elfogadták a törvényjavaslatot, amely szerint 2021. január 1-től szigorítják a kisadózókra vonatkozó jogszabályokat. 

 

 1. Ha kapcsolt vállalkozásnak számláz a KATAs:

  Kapcsolt vállalkozástól (pl. saját vagy családtagok tulajdonában álló vállalkozás részére történő számlázás) kapott bevétel után annak összegétől függetlenül 40 %-os mértékű adót kell fizetni. Értékhatár nélkül 40%-os plusz adót kell fizetni és bevallani (belföldi kapcs váll esetén havonta) annak, aki befogadja a katás számláját. Ez a külföldi kapcsolt cégre is vonatkozik.
  A kapcsolt vállalkozás fogalmát az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 28. pontja határozza meg.

   

 2. Ha 3 millió forintnál többet számláz a KATAs egy vállalkozásnak:

  Ezt akkor kell fizetni, ha a katás vállalkozó a naptári évben ugyanazon (kapcsolt vállalkozásának nem számító) vállalkozástól, egyéb szervezettől több mint 3 millió forint bevételre tett szert. Ebben az esetben a 3 millió feletti rész után 40%-os mértékű adó fizetendő.
  Külföldi vállalkozás, egyéb külföldi szervezet (továbbiakban: külföldi kifizető) esetén a katás vállalkozásnak kell bevallani és megfizetni.

  Kivételek:

  Értékhatártól függetlenül egyik félnek sem kell 40%-os mértékű adót fizetni a bevételek után abban az esetben, ha azt a katás vállalkozás:

  a) költségvetési szervnek kiállított számla alapján; vagy

  b) az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként mint egészségügyi szolgáltató;

  c) jogszabályban meghatározott díjszabás alapján kapja meg.
   

 3. Csak egy helyen lehet kisadózó

  Ez azt jelenti, hogy minden magánszemély csak egy katás vállalkozásban lehet kisadózóként bejelentve. Amennyiben a magánszemély több vállalkozásban is kisadózó (pl. Bt-ben van kisadózóként bejelentve, illetve emellett még katás egyéni vállalkozó is), akkor egy kivételével köteles a többi kisadózói státusát megszüntetni. Erre vonatkozóan 2020. december 31-ig a NAV-nál bejelentést kell tenni. Ha ezt nem teszi meg, akkor a NAV határozatot hoz, amelyben az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi kisadózói státuszát 2021. január 1-jével megszünteti.

   

 4. Szerződéskötés előtt tájékoztatás

  A katás vállalkozás már előzetesen, a szerződéskötéskor köteles írásban tájékoztatni a belföldi kifizetőnek minősülő üzleti partnerét arról, hogy katás vállalkozás. Továbbá a későbbiekben a katás vállalkozás megszűnéséről vagy újraindításáról is azonnal informálni köteles partnerét. A 2020. december 31-éig létesített, 2021-ben érvényes szerződések esetében az üzleti partnert 2021. január 15-éig kell tájékoztatni.

   

 5. Marad a 12 millió forintos értékhatár

  Egyes katás vállalkozások a járványveszély miatt 2020. márciustól 2020. június hónapig terjedő időszakban mentesültek a fizetése alól. Ezen a jogcímen járó mentesülés időszaka nem befolyásolta a bevételi értékhatár számítását.

   

  Fontos tudni ugyanakkor, hogy a bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell majd hagyni azokat bevételeket, amelyek után az új szabályok miatt akár a belföldi kifizetőnek, akár a katás vállalkozásnak 40%-os mértékű adót kellett fizetnie.