Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

Az ÁFA főbb változásai 2015-től

2015-01-30

Összefoglaltuk az Általános forgalmi adót érintő legfőbb változásokat, amelyek 2015 január 1-től hatályosak. Többek között ÁFA kulcs, teljesítési hely és számlázást érintő változások is életbe léptek. 
Olvassa el rövid összefoglalónkat!

 

Az ÁFA kulcs alakulása

Az általános forgalmi adó mértéke a sertésen kívül további nagytestű állatok értékesítése esetén 2015. január 1-től 27 %-ról 5 %-ra csökken. Szarvasmarha, juh, kecske, bárány értékesítésekor 5 % áfát kell felszámítani, akár élő, akár vágott állatként értékesítik.

 

A távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési helye

Nem adóalany részére (magánszemély) nyújtott elektronikus, távközlési, rádió- és televízióműsor-szolgáltatás esetén az igénybe vevő személy, lakóhelye, ennek hiányában a szokásos tartózkodási helye határozza meg a teljesítési helyet.

Magyarán abban az országban kell megfizetni az áfát, amely országban a szolgáltatást igénybevevő él, az ottani áfa kulcs szerint.

Ez azt jelenti, hogy a magyar adóalanynak (szolgáltató) - aki például egy német magánszemélynek nyújtott szolgáltatást elektronikusan -  Magyarországon kell benyújtania az áfa bevallást a mini egyablakos rendszer MOSS segítségével. Az áfa fizetési kötelezettségét a magyar adóhatóság közreműködésével teljesíti akként, hogy befizeti a NAV-nak, ő pedig továbbítja azt a német adóhatóságnak.

 

Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítése

Főszabály szerint a teljesítés időpontja – vagy is az adófizetési kötelezettség  - az elszámolással, fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

A főszabály kivételei:

  • a teljesítés időpontja a számla/nyugta kibocsátásának napja, ha a fizetés esedékessége és a számla/nyugta kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi 
  • a teljesítés időpontja a fizetés esedékessége, de legkésőbb az elszámolási időszak utolsó napját követő 30. nap, ha a fizetés esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követi

Hatályba lépés: könyvviteli, könyvvizsgálati, adó tanácsadási szolgáltatás esetén: 2015. július 1., ha az elszámolási időszak 2015. június 30-át követőn kezdődik és a fizetés esedékessége is 2015. június 30. utáni.
Minden más ügylet esetén 2016. január 1., ha az elszámolási időszak 2015. december 31-ét követően kezdődik és a  fizetés  esedékessége is 2015. december 31. utáni .

 

A belföldi fordított adózásról

  • Munkaerő-kölcsönzés  - bármilyen értékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó munkaerő-kölcsönzés fordított adózás alá tartozik.
  • Építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan átadásakor fordított adózás alkalmazandó akkor is, ha az eladó külföldi, de a vevő belföldi adóalany.  
  • Egyes acéltermékek értékesítése szintén fordított adózás alá tartozik. A fordított adózást az acéltermékekre 2018. december 31-ig kell alkalmazni.

Az áfa tv. 6/B melléklete tartalmazza a termékek listáját. 
Az ÁFA bevallásban mind az acéltermék értékesítőjének, mind a beszerzőnek külön lapon részletes jelentést kell tenni a NAV-nak.

 

Számlázást érintő szabályok változása

Kötelező a vevő adószámát feltüntetni a számlán abban az esetben, ha  az áthárított áfa az 1 millió Ft-ot eléri, vagy meghaladja . Ez eddig 2 millió Ft volt.
Ezen kívül fordított adózás esetén, valamint EU-ba értékesítés esetén kötelező feltüntetni a számlán a vevő adószámát.
Kezelőszemélyzet nélkül működtetett automata berendezés (pl. parkolás) útján történő értékesítéskor a számlát 15 napon belül kell kibocsátani, korábban azonnal kellet számlát adni.

 

`Márti és Adrienn

 

"Legyen tudatos vállalkozó!
Törődjön vállalkozásával, törődjön a könyvelésével!
Válassza a Pesti könyvelő irodát!"

Lépjen velünk kapcsolatba, vagy kérjen tőlünk árajánlatot!