Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

Egyéni vállalkozó EVA adózása

2017-11-03

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves bevételt elérő adózók számára kínál választási lehetőséget annak érdekében, hogy adóterhelésük is mérséklődjön.

 

 1. Főbb feltételei:
  - a vállalkozása legalább egy naptári és egy adóévben folyamatosan működjön, tehát alakuláskor még nem válaszható
  - az ÁFÁ-val növelt árbevétele nem haladhatja meg a 30.000.000 Ft-ot 
  - folyamatosan végzett tevékenység, és bevételszerzés
  - nem volt mulasztási bírsága számla, nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt
  - van belföldi bankszámlája
  - nem foglalkozik használtcikk/régiség kereskedelemmel, utazásszervezéssel, nem jövedéki adós, nem közvetett vámjogi képviselő

   
 2. Az EVA adó:
  - alapja az ÁFÁ-val növelt árbevétel módosítva a korrekciós tételekkel
  - mértéke a pozitív adóalap 37 %-a (30 millió Ft feletti részre 50%)

   
 3. Az EVA kiváltja:
  - a vállalkozói személyi jövedelemadót (9%),
  - a vállalkozói osztalékalap utáni adót (15% szja és 14% eho),
  - és áfát.

   
 4. Az egyszerűsített vállalkozói adó nem váltja ki:
  - ténylegesen kivett jövedelem utáni SZJA megfizetését nem váltja ki az EVA, viszont nem is kötelezett az egyéni vállalkozó, vállalkozói kivétre.
  (Az eva adózó egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt nem érvényesíthet!)
  - iparűzési adó
  - járulékok

   
 5. Kiknek ajánlott: 
  Az EVA szerinti adózás azon egyéni vállalkozóknak ajánlott akik, nagyon alacsony költséghányaddal működnek.

   
 6. ÁFA kérdés:
  Fő szabály szerint az EVA-sok nem kötelezettek ÁFA fizetésére, de ÁFA-t nem is vonhatnak le. (Számlán viszont fel kell tüntetniük az ÁFA-t!)
  Kivételt képez, azaz kötelesek az EVA-sok megfizetni és bevallani az ÁFA-t:
  - termékimport után
  - vagyonkivonás esetén
  - közösségi termékbeszerzéskor
  - belföldön külfölditől történő szolgáltatás igénybevételekor

   
 7. Egyszerűsített vállalkozói adó előlegfizetése:
  Az első 3 negyedévre előleget kell fizetni, a negyedévet követő hó 12-ig.

   
 8. Feltöltési kötelezettség:
  December 20-ig feltöltési kötelezettségük van (a várható éves adó összegére).

   
 9. EVA bevallás:
  Egyéni vállalkozók esetében február 25.
  Megszűnés esetén a megszűnését követő 30. napig.

   
 10. Iparűzési adó:
  Választási lehetőség:
  a) normál számítás
  b) egyszerűsített: EVA alap 50%-a az iparűzési adó alapja

   
 11. Járulékok az EVA-ban:
  - főfoglalkozású EVA-s:
  A tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér (garantált bérminimum) összege (az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályok szerinti adóalap) vagy a december 20-ig nyilatkozatban vállalt járulékalap. Az EVA adózó egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat magasabb járulékalap után fizeti meg (azaz ennél többet fizet, ez nem jellemző). A nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, valamint a szociális hozzájárulási adót havonta, a tárgyhónapot követő hó 12-éig kell megfizetni. 
  - többes jogviszonyú EVA-s:
  A pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, valamint a szociális hozzájárulási adó alapja az Eva tv.ben meghatározott adóalap 4 százaléka. A járulékokat és a szociális hozzájárulási adót negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.
  - kiegészítő tevékenységet folytató EVA-s:
  Havi 7 110, napi 237 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. A nyugdíjjárulék alapja az Eva tv.ben meghatározott adóalap 10 százaléka. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot évente, az adóévet követő hó 12. napjáig kell megfizetni. 

   
 12. Megszűnik az adózó adóalanyisága a következő esetekben:
  - az év utolsó napjával, ha az adózó december 20-ig bejelentette
  - a változás bekövetkezésének napját megelőző nappal, ha a változás révén már nem felel meg a feltételeknek, vagy a 30 M Ft-os értékhatár túllépését követő nappal (15 napon belül be kell jelenteni) 
  - egyéb esetek pl.: megszűnés, számla ill nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, 50%-ot meghaladó szavazati jog szervezése, stb.
  FONTOS: EVA alanyiság megszűnését követő 4 adóévre ilyenkor nem lehet újra EVA-sként bejelentkezni.

   
 13. Bejelentkezés, kijelentkezés:
  - az adóalanyoknak minden évben december 20-ig lehet bejelentkezni, hogy a következő évben már EVA szerint adózhassanak. Bejelentkezéskor nem lehet az adózónak nyilvántartott adótartozása, ill a megelőző és tárgyében várhatóan nem lépheti túl a 30 M Ft (áfás) árbevételt.
  - belépési korrekciók = átmeneti rendelkezések
  - a már az Eva tv. hatálya alá tartozó adóalany nem köteles minden évben bejelentést tenni, ha továbbra is az eva szerint kíván adózni
  .


   

   

  Hasznosnak találta írásunkat?
  Akkor ossza meg, hogy másokhoz is eljusson az üzenet!


   

  Pesti könyvelő - A vállalkozó-barát könyvelő iroda
  Kövessen minket a közösségi médiában is!