Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

Online pénztárgép II. – Adatszolgáltatás

2014-08-22

Azoknak a számláknak az adatairól kötelező az adatszolgáltatás, amely számlákat pénztárgép által előállítandó nyugta helyett bocsát ki az adóalany. Az adatszolgáltatás csak olyan ügyletek számlái tekintetében kötelező amelyek ...

Mely számlákról kell adatot szolgáltatni a NAV-felé?

Az NGM rendelet 9/A. § (1) bekezdésében foglaltakból következően azoknak a számláknak az adatairól kötelező az adatszolgáltatás, amely számlákat pénztárgép által előállítandó nyugta helyett bocsát ki az adóalany.

Az adatszolgáltatás a PTGSZLAA adatlapon történik. Nem kell benyújtani a PTGSZLAA adatlapot, amennyiben az adatszolgáltatás időszakában számla kibocsátás nem történt.

Az adatszolgáltatás csak olyan ügyletek számlái tekintetében kötelező:

  • amelyek a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. mellékletében meghatározott (pénztárgépes nyugtaadási kötelezettséggel járó) tevékenység keretében teljesültek, és
  • amelyek tekintetében az adóalanyt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 166. § (1) bekezdése szerint nyugtaadási kötelezettség terhelte.


Az Áfa tv. 166. §.a alapján az adóalanyt akkor terheli nyugtaadási kötelezettség, ha az ellenérték készpénzzel illetve készpénz-helyettesítő, pénzhelyettesítő eszközzel történő megtérítése (ide tartozik a bankkártyával történő fizetés is) az ügylet teljesítéséig megtörténik és az adóalany mentesült a számlaadási kötelezettség alól.

Kérjen árajánlatot Könyvelő Irodánktól! www.pestikonyvelo.hu

Az alábbi esetekben NEM mentesül a számlaadási kötelezettség alól az adóalany:

  • az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynél a vevő adóalany vagy nem adóalany jogi személy,
  • a vevő személyétől függetlenül, az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynek az adót is tartalmazó ellenértéke eléri vagy meghaladja a 900 ezer forintot,
  • a vevő személyétől függetlenül, az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynél az ellenérték megtérítése nem készpénzzel vagy nem készpénz-helyettesítő, pénzhelyettesítő eszközzel történik meg,
  • a vevő személyétől és az ellenérték megtérítésének módjától függetlenül, az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynél az ellenérték megtérítése az ügylet (Áfa tv. szerinti) teljesítését követően történik,
  • adóalany illetve nem adóalany jogi személy előleg fizetése,
  • az előleget fizető személyétől függetlenül, a 900 ezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű előleg fizetése.


Az előző esetekben a kibocsátott számla adatairól nem szükséges az adatszolgáltatás, mert a számla kibocsátása (igazolhatóan) nem nyugtaadás helyett történt.

Az NGM rendelet 9/A. § (1) bekezdése alapján valamennyi számláról adatot kell szolgáltatni, ezért az adatszolgáltatás kiterjed a nyugta helyett kibocsátott számlát módosító, illetve sztornírozó számlára is.

Ki kaphat haladékot az adatszolgáltatás tekintetében?

Az a pénztárgép használatra kötelezett adóalany, aki saját döntése alapján már 2013. szeptember 1-jét megelőzően is nyugta helyett kizárólag számla kibocsátásával tett eleget, 2014. december 31-ig mentesül az adatszolgáltatás kötelezettsége alól.

Az adatszolgáltatás mentesülésének tényét 2014. március 17-ig kellett bejelenteni az állami adóhatóságnak elektronikus úton (PTGSZLAB adatlapon).

Forrás: NAV tájékoztatók 

Következő cikkem az online pénztárgép -ekkel kapcsolatos határidőket fogja tartalmazni. Látogasson vissza később és olvassa el!


Márti

Szeretné vállalkozását biztonságban tudni? Egyéb adóhatósággal szembeni kötelezettségeit szeretné megbízható könyvelőre bízni?
Lépjen velünk kapcsolatba, vagy kérjen tőlünk árajánlatot!