Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

Online pénztárgép III. - Határidők

2014-08-22

Minden pénztárgép használatra kötelezettnek, aki még nem online pénztárgépet üzemeltet, intézkednie kell, hogy az előírásoknak megfelelő online pénztárgép üzembe helyezésre kerüljön 2014. augusztus 31-igA 2014. augusztus 31-ei véghatáridő alól két kivétel van: ...

Mi az online pénztárgépek bevezetésének végső határideje?

A 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet véghatáridőt határozott meg az online pénztárgépek bevezetésére.

A hagyományos pénztárgépek (ideértve az elektronikus naplóval nem rendelkező, valamint az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépeket is) 2014. augusztus 31-ét követően nem üzemeltethetőek.

Minden pénztárgép használatra kötelezettnek, aki még nem online pénztárgépet üzemeltet, intézkednie kell, hogy az előírásoknak megfelelő online pénztárgép üzembe helyezésre kerüljön 2014. augusztus 31-ig.

A 2014. augusztus 31-ei véghatáridő alól két kivétel van:

  1. 2015. január 1-jéig üzemeltetheti a hagyományos pénztárgépet a pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany, illetve az adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra.
  2. 2014. december 31-ig – átmenetileg – jogosult üzemeltetni a hagyományos pénztárgépet az üzemeltető abban az esetben, ha

Kérjen árajánlatot Könyvelő Irodánktól! www.pestikonyvelo.hu

  • az üzembe helyezett online pénztárgép meghibásodik;
  • a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, melynek tényét a szerviz – akár a 48/2013. (XI. 15. ) NGM rendelet 42. § (1) bekezdése szerinti bejelentéstől számított 8 napos határidő lehártát megelőzően – rögzíti a pénztárgépnaplóban;
  • nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne;
  • az üzemeltető a pénztárgép meghibásodását haladéktalanul bejegyzi a pénztárgépnaplóba, továbbá amennyiben a pénztárgép javítását, vagy a meghibásodott pénztárgép helyett más pénztárgép üzembe helyezését kéri valamely szerviztől (bejelentés), a bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a bejelentés megnevezésével (javítás vagy üzembe helyezés) és időpontjával, továbbá a javítást, illetve az üzembe helyezést vállaló szerviz által közölt egyedi sorszámmal és közlésének időpontjával, és
  • a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyzi. 


A 2. pontban ismertetett feltételek közül kivétel nélkül valamennyinek teljesülnie kell ahhoz, hogy az online pénztárgép meghibásodása megalapozza a hagyományos pénztárgép átmeneti üzemeltetését.

Fontos változás, hogy a tevékenységét 2014. augusztus 31-ét követően kezdő, pénztárgép használatra kötelezett adóalany, illetve a 2014. augusztus 31-ét követően pénztárgép használati kötelezettséggel járó tevékenységet kezdő adóalany nyugtakibocsátási kötelezettségének – már a tevékenysége kezdetétől – kizárólag online pénztárgéppel tehet eleget.

Forrás: NAV tájékoztatók 

Márti
 

Szeretné vállalkozását biztonságban tudni? Egyéb adóhatósággal szembeni kötelezettségeit szeretné megbízható könyvelőre bízni?
Lépjen velünk kapcsolatba, vagy kérjen tőlünk árajánlatot!