Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

Számlázó programok online bekötése a NAV-hoz

2017-05-11

Jó hír! Kaphatunk 1 év haladékot!
Az Országgyűlés által benyújtott törvényjavaslat elfogadásával a rendelkezés és így a kapcsolódó szankciót előíró bekezdés nem lépne hatályba 2017. július 1-jén.

2017. július 1-től a NAV mindent lát?

Jelenleg azon kiállított számláinkról, amelyek elérik, illetve meghaladják egy millió forint áfa tartalmat az áfa bevallásban külön összesítő lapon adatot kell szolgáltatni akár számlázó programmal állítottuk elő a számlát, akár kézzel írt számláról van szó.

Nos az elfogadott 2017-es adótörvény változások alapján az adózók 2017. július 1-jei határidővel kötelesek lennének számlázó programjaikat alkalmassá tenni arra, hogy az adóhatóság számára elektronikusan adatot tudjanak szolgáltatni a 100 ezer forintot meghaladó áfa tartalmú számlákról. Ezzel egyidejűleg a plusz összesítő adatszolgáltatás értéke rögtön 1.000.000,- Ft-ról 100.000,- Ft-ra csökken, amely ez esetben már csak a kézzel kiállított számlák esetében jelent plusz munkát.

 

A kötelezettség elmulasztásához pedig szigorú szankció társul

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 31/B §-ának 2017. július 1-jével hatályba lépő (2a) bekezdése írná elő:

„A 31/B § (2a) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb mértékének szorzata.”

 

Jó hír! Kaphatunk 1 év haladékot!

Az Országgyűlés az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról T/15428. számon benyújtott törvényjavaslata elfogadásával a rendelkezés és így a kapcsolódó szankciót előíró bekezdés nem lépne hatályba 2017. július 1-jén.

Ez ésszerű döntés lenne már csak azért is, mert az a külön jogszabály, amelyre a rendelkezés hivatkozik, még nem született meg, így az adózóknak bő másfél hónappal a tervezett bevezetés előtt még nincs információjuk arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen előírásoknak is kellene megfelelniük.

 

Indul a teszt időszak

A módosítást a törvényalkotó ezzel összhangban a következőkkel indokolja: „Mivel egy ilyen nagy horderejű, az egész ország versenyképességének a javításában is szerepet játszó rendszer csak az érintettek megfelelő felkészülését követően vezethető be, továbbá a rendszer éles indulása előtt elvárás egy megfelelő tesztidőszak biztosítása is, ezért az adatszolgáltatás egy év türelmi idő mellett önkéntes alapon fog működni.”

Vagyis azon bátor adózók, akik felkészültnek érzik magukat az elektronikus adatszolgáltatásra, a kötelezettség elhalasztásától függetlenül élhetnek a lehetőséggel, hogy számlázó programmal kiállított számláikról közvetlenül a számlázó rendszerből, elektronikusan szolgáltassanak adatot a NAV-nak, a többieknek pedig még egy év áll rendelkezésükre, hogy felkészüljenek.

Egyelőre kérdéses, hogy az online számlázást önként alkalmazóknál hogyan változik majd a belföldi összesítő jelentésben feltüntetendő adatok köre. Az Art ezzel kapcsolatban tervezett módosítása ugyanis a tervek szerint szintén halasztásra kerül.

Forrás: adózóna


 

Hasznosnak találta írásunkat?
Akkor ossza meg, hogy másokhoz is eljusson az üzenet!


 

 

Pesti könyvelő - A vállalkozó-barát könyvelő iroda
Kövessen minket a közösségi médiában is!