Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

Online pénztárgép I. – Kinek kötelező?

2014-08-21

Számlát vagy nyugtát adjunk? Amennyiben az adóalany nyugta kibocsátására kötelezett,  e kötelezettségét a meghatározott feltételek teljesülése esetén pénztárgéppel kell teljesítenie. 


Számlát vagy (pénztágép) nyugtát adjunk?

Az áfa tv. 159.§- a szerint fő szabályként az adóalanynak az általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kell kibocsátani.

Az Áfa-törvény 166.§ (1) bekezdés alapján, ha az adóalany mentesül a számla kibocsátási kötelezettsége alól, köteles nyugta kibocsátásáról gondoskodni.

Számla kibocsátási kötelezettség alól az adóalany akkor mentesül, ha a vevő, nem adóalany és nem is jogi személy, a vételárat készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel a teljesítésig kifizeti, a vételár nem éri el a 900 ezer forintot és a vevő nem kér számlát.

Az előzőekben hivatkozott jogszabályból következően egy ügyletről egyféle bizonylatot, számlát vagy annak adása alóli mentesülés esetén nyugtát kell kiállítani.
Tehát ugyanarról az ügyletről a számla és nyugta egyidejű kibocsátása nem szükséges. Ez vonatkozik a pénztárgép használatával teljesített nyugtaadás esetére is, mivel az NGM rendelet nem tartalmaz olyan előírást, hogy a számlával kísért értékesítést a pénztárgép ben rögzíteni kell.
Az adóalanyok egy része azonban továbbra is alkalmazza azt a gyakorlatot, mely szerint a számlával bizonylatolt értékesítés készpénzzel teljesített ellenértékét is szerepelteti a pénztárgépben.
Az adóalanyok által alkalmazott ezen gyakorlat (amely az adóalany adminisztrációs kötelezettsége teljesítését  számos esetben megkönnyítheti) nem kifogásolható. Egy esetleges ellenőrzés során az adóhatóság kizárólag emiatt szankciót nem alkalmaz, tekintettel arra, hogy ez a gyakorlat adó-, ezáltal pedig költségvetési kockázatot nem hordoz magában.

Kérjen árajánlatot Könyvelő Irodánktól! www.pestikonyvelo.hu

Ki kötelezett pénztárgép használatra?

Amennyiben az adóalany nyugta kibocsátására kötelezett,  e kötelezettségét a 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételek teljesülése esetén pénztárgép alkalmazásával kell teljesítenie.

Nyugta adásra kötelezettek köre kizárólag pénztárgép, taxaméter igénybevételével:
1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgép használatával tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:
a) a gyógyszertárak,
b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:
ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,
bc) az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét   ugyanabban a helyiségben folytatja,
bd) a termelői borkimérés,
be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,
c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.
2. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag taxaméterrel tehetnek eleget a taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok.

Forrás: NAV tájékoztatók

Olvassa el az online pénztárgép cikk sorozatom következő részét is!
Online pénztárgép II. - Adatszolgáltatás 

Márti


Szeretné vállalkozását biztonságban tudni? Egyéb adóhatósággal szembeni kötelezettségeit szeretné megbízható könyvelőre bízni?
Lépjen velünk kapcsolatba, vagy kérjen tőlünk árajánlatot!